Hjem

Foresyngning til DR VokalEnsemblet og DR KoncertKoret

Ansøgningsfristen er udløbet.

Der vil komme info på denne side om næste foresyngning

 

 

 

FORESYNGNING TIL DR KONCERTKORET

 

Korsyngemester: Bart Van Reyn

 

DR søger sangere til kontraktansættelse i DR KoncertKoret i nedennævnte stemmegrupper.

Foresyngning for udvalgte ansøgere i DR Byen:

 

1 + 2 BasserOnsdag den 6.april fra 13.00

1 + 2 AlterTorsdag den 7.april fra 10.00

1 + 2 TenorerFredag den 8.april fra 10.00

 

Tiltrædelse 1. august 2016 eller efter aftale.

 

Der kræves fremført følgende:

En oratoriearie eller kirkelig arie efter eget valg af J.S.Bach (på tysk eller latin) eller Händel på originalsproget.

 

Endvidere:

* en forud indstuderet korsats

* en selvvalgt strofisk dansk sang (som i Folkehøjskolens sangbog) sunget uden akkompagnement

* sang fra bladet. En kortere korsats eller en del deraf vil blive fremsendt på mail senest kl. 9 dagen inden hver foresyngningsdag. Denne skal synges uden akkompagnement

* ansøgerne kan også blive bedt om at synge øvelser, der demonstrerer stemmens fleksibilitet og omfang

 

Sangere i DR Koncertkoret ansættes normalt for 5 år med mulighed for forlængelse i henhold til overenskomst med Dansk Kor Forbund. Tjenestetid normalt indenfor tidsrummet 15.00-19.00 samt koncerter om aftenen og turnéer. Den garanterede beskæftigelse er minimum 200 timer per år svarende til en årsindkomst på ca. 75.000.

 

Elektronisk ansøgningsskema kan udfyldes og den obligatoriske opgave kan downloades fra tirsdag 23.februar fra hjemmesiden www.foresyngning.dk Yderligere oplysninger kan fra 23.februar fås hos produktionsleder Peter Tönshoff, DR-byen, Emil Holms Kanal 20, opgang 5, 3.sal, tlf. 3520 6377, e-mail peto@dr.dk. Ansøgningsskema skal være DR i hænde senest onsdag den 16.marts 2016 kl. 12.00. Der skal medsendes en repræsentativ lydfil, som bruges i forbindelse med udtagelse af kandidater til foresyngningen. Desuden skal der sammen med tilmeldingen fremsendes klaverudtog til den selvvalgte arie.

 

Du kan læse mere om DR og DR KoncertKoret og DR VokalEnsemblet på www.dr.dk/rk, hvor du også kan se denne og andre stillings-annoncer fra DR.

 

DR Koncertkoret (56 sangere) medvirker – både som selvstændigt ensemble og sammen med DR Vokalensemblet - i en lang række koncerter, f.eks. de traditionsrige Torsdagskoncerter, TV - og radioproduktioner, CD-indspilninger og turnéer med og uden orkester.

 

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: support@eusinpro.net